bij  website van TolkenNetwerk®

Aan verscheidene onderdelen van onze website wordt nog hard gewerkt.
Wij vragen daarom nog even uw geduld, wanneer er geen informatie, op een door u opgevraagde pagina, beschikbaar is.

 

Onze Missie

TolkenNetwerk is de partner van de privé en publieke sector die de tolk- en vertaaldiensten voor de klanten optimaal invult en organiseert.

 

 

Tolkenhulp:

TolkenNetwerk verleent haar diensten aan vrijwel elke instelling en organisatie op sociaal, maatschappelijk, medisch en juridisch gebied.

De tolken worden ingezet om tolkwerkzaamheden te verrichten op hun werkterreinen zoals juridische dienstverlening, asielzoekeropvang, sociale en maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, volkshuisvesting en onderwijs.

Daarnaast verleent TolkenNetwerk zowel persoonlijke als telefonische tolkenhulp en het tolken tijdens groepsgesprekken.

Voorts kunnen wij u bijstaan bij allerlei geschillen zoals verzekeringskwesties, ziekteverzuim, arbeidsconflicten en relatie problemen.

Kortom, TolkenNetwerk uw boodschap wereldwijd communiceren.

 

Specialisten:

Onze tolken maken deel uit van een internationaal, professioneel netwerk. Daadoor kunt u zowel in binnen- als in buitenland gebruik maken van een native-speaker. Kortom, men communiceert beter met onze tolken. Welke talencombinatie u ook zoekt, in welk specialisme dan ook, TolkenNetwerk heeft de juiste tolk of vertaler in huis.

 

TolkenNetwerk beschikt derhalve over voldoende professionele:

  • Simultaantolken: De tolk vertaalt terwijl de spreker aan het woord is. Op congressen gebeurt dit vanuit een speciaal uitgeruste cabine. De luisteraars kunnen de vertaling via een koptelefoon volgen.
  • Gesprekstolken:

    Een gesprek wordt zin voor zin vertaald vanuit de taal van persoon A naar de taal van persoon B en omgekeerd. Meestal worden deze tolken ingezet bij bedrijfsbezoeken, onderhandelingen etc.

  • Fluistertolken: De tolk vertaalt de spreker in grote lijn voor een kleine groep. De toehoorder(s) zit(ten) om haar heen of er wordt gebruik gemaakt van headsets.
  • Consecutieve tolken:

    Tijdens een voordracht maakt deze tolk aantekeningen. Na afloop geeft de tolk vervolgens de inhoud getrouw weer. Deze vorm van tolken wordt veel toegepast bij commissievergaderingen of presentaties.

     

 

 

 

Disclaimer:

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over services van TolkenNetwerk en impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, verzoek of aanbeveling met betrekking tot enige belegging.

De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. TolkenNetwerk kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie.

De informatie wordt door TolkenNetwerk geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.